Prowadząc działalność gospodarczą prowadzenie księgowości (zgodnie z obowiązującym prawem i nieustannie zmieniającymi się przepisami) nastręczać może dużo problemów. Zmusza poniekąd właścicieli firm do zlecania prowadzenia prac księgowych w dwojaki sposób:

 • zatrudnieniu księgowego na etat we własnej firmie,

 • zleceniu prac księgowych firmie zewnętrznej na zasadzie outsourcingu księgowości.

Zastanówmy się, który z przedstawionych form współpracy, jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa? My postaramy się udowodnić, że pod każdym względem outsourcing usług księgowych, jest najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia optymalizacji kosztów prowadzonej przez nas firmy.

Czym jest usługa outsourcingu usług księgowych?

Zwykle outsouring usług księgowych opiera się na zasadach umowy o współpracy, rozliczanej comiesięczną opłatą stałą zależną od ilości księgowanych dokumentów i dodatkowych czynności formalno-prawnych wykonywanych przez księgowego w imieniu danej firmy.

Dzięki zleceniu obsługi księgowej zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu firma może znacznie obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa (głównie koszty pracownicze). Może również skupić swe działania na głównym profilu działalności, co przekłada się na osiąganie większych zysków. Zmiany w księgowości są na tyle częste i niejednokrotnie zawiłe dla zwykłego śmiertelnika, że opanowanie samemu aktualnie obowiązujących przepisów prawa finansowego, rachunkowości i ich właściwa interpretacja jest praktycznie niemożliwe.

Jakie usługi podlegają outsourcingowi księgowemu?

W przypadku usług księgowych do najczęściej wykonywanych w ramach outsourcingu księgowego zadań zaliczamy:

 • sprawdzenie przekazywanych dokumentów pod kątem merytorycznym i formalnym,

 • prowadzenia ksiąg handlowych,

 • analizę zapisów na kontach:

  • rozrachunków pieniężnych,

  • środków trwałych,

  • rozrachunków publicznoprawnych,

  • kontrahentów,

  • rozrachunków z pracownikami,

  • kosztów i przychodów.

 • prowadzenie bieżących zapisów księgowych wszelkich zdarzeń gospodarczych

 • prowadzenie rozliczeń na kontach syntetycznych i analitycznych,

 • rozliczenia podatkowe

 • wykonywanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, ZUS

 • pomoc w trakcie kontroli zewnętrznych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych (okresowych i rocznych),

 • udzielanie porad z zakresu podatków, rachunkowości i finansów.

Czy to się opłaca?

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż właściciel może mieć praktycznie nielimitowane wsparcie we wszelkich decyzjach finansowych, a całą swą uwagę może poświęcić na rozwój firmy i nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami, czy też szukanie nowych rynków zbytu – tak, to się opłaca.

Dzięki zleceniu prac księgowych profesjonalnej firmie specjalizującej się w rozliczeniach rachunkowych różnych podmiotów gospodarczych mamy możliwość:

 

 • zwiększenia konkurencyjności firmy,

 • obniżenia kosztów operacyjnych,

 • zminimalizowaniu ryzyka popełnienia błędnej decyzji,

 • możliwość wliczenia opłat za prowadzenie księgowości w koszty prowadzenia działalności.