Księgowość

Nasza Kancelaria Podatkowa oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksowe usługi księgowe, uwzględniające zróżnicowane formy prowadzenia dokumentacji, pośrednictwo w sprawach urzędowych. Oferta skierowana jest do firm różnej wielkości, działających w oparciu o wszystkie rodzaje form prawnych.

Zakres usług naszego biura rachunkowego obejmuje:

Obsługę comiesięczną

 • Analiza poprawności przekazywanych przez zleceniodawcę dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • Analiza zapisów na kontach:
  • rozrachunków pieniężnych,
  • środków trwałych,
  • rozrachunków publicznoprawnych,
  • kontrahentów,
  • rozrachunków z pracownikami,
  • kosztów i przychodów.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczenie podatku VAT wraz ze sporządzeniem stosownych deklaracji dla Urzędów Skarbowych
 • Opracowywanie miesięcznych sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • Udostępnianie dokumentów niezbędnych dla celów kontroli zewnętrznej
 • Bieżąca archiwizacja zapisów księgowych oraz dowodów źródłowych
 • Dostarczanie właściwych deklaracji i sprawozdań do właściwych Urzędów Skarbowych, oddziałów ZUS i Urzędów Statystycznych
 • Konsultacje w zakresie podatków, rachunkowości i finansów
 • Bieżąca współpraca z audytorem
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych
 • Inne zlecenia indywidualne
original

Obsługę związaną z zamknięciem okresu obrachunkowego

 • Sporządzanie oraz analiza bilansu, rachunków zysku i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Interpretacje wskaźników finansowych
 • Opracowanie informacji dodatkowych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnej i ostatecznej z tytułu podatku dochodowego i przechowywanie ich kopii
 • Sporządzanie wydruków ksiąg handlowych oraz rejestrów VAT
 • Przygotowywanie dokumentów Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego bilans oraz rachunek zysków i strat
 • Współpraca z audytorami
 • Tworzenie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i pracowników oraz rozsyłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych

Zapytaj o ofertę : Księgowość