Doradztwo prawne

INTRASTAT

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi UE. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu organom celnym informacji na temat obrotu towarowego.

Zakres usług:

  • Dobór odpowiednich metod dofinansowania
  • Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania wniosków
  • Sporządzanie business-planów
  • Pośrednictwo we wszelkich kontaktach między przedsiębiorstwem a instytucją dysponującą środkami

E-PFRON

System e-PFRON służy do składania deklaracji i informacji przez pracodawców zobowiązanych do wpłat lub zwolnionych z wpłat na rzecz PFRON.

Zakres usług:

  • Wykonywanie deklaracji: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W, DEK-R, DEK-Z
  • Przygotowanie informacji: INF-1, INF-2, INF-1-Z

SODiR

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji przeznaczony jest dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wspomaga proces uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz refundacji składek ZUS i KRUS. System umożliwia przygotowanie i przekazanie informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i opłaconych składkach drogą elektroniczną.

Zakres usług:

  • Rejestracja firm w systemie SODiR
  • Comiesięczna obsługa dofinansowań (sporządzanie i wysyłanie dokumentów rozliczeniowych w wersji elektronicznej)