W dniu 5 lipca 1996 roku weszła w życie ustawa powołująca zawód doradcy podatkowego. Zgodnie z literą prawa doradca podatkowy powinien posiadać specjalistyczną wiedzę, jak również nieustannie podnosić swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i konferencjach. Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa oraz zasady etyki zawodowej. Organem nadzorującym pracę doradców jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oprócz tego usługi wykonywane przez doradców podatkowych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy łączy w sobie kompetencje prawnika oraz doradcy finansowego. Jego praca polega na:

  • Udzielaniu porad z zakresu prawa podatkowego
  • Reprezentacji podatników w trakcie postępowań sądowych
  • Obsłudze podmiotów gospodarczych
  • Pomocy w skorzystaniu z funduszy unijnych
  • Prowadzeniu ksiąg i ewidencji
  • Sporządzaniu zeznań oraz deklaracji podatkowych

Kiedy można skorzystać z pomocy doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy może świadczyć usługi na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Jego praca może obejmować pomoc w obliczeniu i zapłacie podatku. Doradca może prowadzić całą dokumentację podatkową firmy. Może regulować bieżące podatki oraz kontrolować przestrzegania terminów. Dzięki temu jest w stanie w znacznym stopniu odciążyć przedsiębiorcę.

Ponadto doradca podatkowy może pomóc przedsiębiorcy w wyborze optymalnego systemu podatkowego. Z usług doradcy dobrze jest skorzystać w przypadku wystąpienia o wydanie indywidualnej interpretacji z zakresu prawa podatkowego. Poprawne sformułowanie wniosku ma kluczowe znaczenie w tej kwestii. Doradca może także wyjaśnić prawa i obowiązki związane z płatnościami.

Jednym z głównych zadań doradcy podatkowego jest obsługa płacowo-kadrowa firm. W ramach tego typu usług doradca może pomóc w odprowadzaniu składek ZUS, jak również przygotować zeznania oraz deklaracje podatkowe. To istotna kwestia, ponieważ najdrobniejsze naruszenie prawa podatkowego może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny.

Doradca podatkowy może być pośrednikiem pomiędzy podatnikiem a urzędem. Bardzo często łapiemy się na tym, że treści pism, które dostajemy z urzędów, są dla nas niezrozumiałe. Specjalista w tej dziedzinie może opracować strategię postępowania i kontaktów z urzędem. Ponadto może reprezentować swoich Klientów przed sądem administracyjnym oraz w trakcie kontroli Urzędu Skarbowego.

Firmy zajmujące się doradztwem podatkowym zajmują się również prowadzeniem ksiąg podatkowych. Ich rzetelne prowadzenie jest kluczowe w kontekście ewentualnego postępowania podatkowego.

Reasumując doradca podatkowy ma za zadanie chronić interesy podatników. Ponadto firmy doradztwa podatkowego stanowią duże wsparcie dla przedsiębiorców przejmując od nich część obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji podatkowej. Doradca podatkowy może również wskazywać formy opodatkowania, które będą najbardziej korzystne dla danego przedsiębiorcy. Korzystanie z usług doradcy podatkowego zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności i może przyczynić się do rozwoju firmy. Ponadto chroni przed pomyłkami, które mogą przynieść bardzo przykre konsekwencje finansowe.